Happiness

Uwielbiam piątki.

To mój ulubiony dzień tygodnia.
Wracam z pracy w ten dzień i cieszę się jakbym wygrał na loterii.

Słucham Lauren Daigle i jej inspirujące mnie kawałki Love Like This, czy You say.
Mam całe dwa dni by nacieszyć się wolnością i jesienną słoneczną pogoda. To jest mój czas.

W weekend dobra kawa i ciacho na mieście, książka lub gazetka, długi spacer, a wieczorem Kino … najlepiej domowe.

Wracam myślami do chwili kiedy zdecydowałem się na moją pierwszą sesję zdjęciową, w wyniku której powstało to zdjęcie. Artur to świetny fotograf. Udało mu się mnie rozśmieszyć. Powodem było coś mało znaczącego. Zdałem sobie wtedy sprawę, że powinienem uśmiechać się częściej i doceniać każdą chwilę. Patrzeć w przyszłość, nie rozpatrywać przeszłości, żyć.

Żyj i TY….

Idę na rower!


I love Fridays.

This is my favorite day of the week.
I come back from work this day and I’m happy if I won the lottery.
I am listening to Lauren Daigle and her inspirational songs Love Like This or You say.
I have two whole days to enjoy freedom and autumn sunny weather. This is my time.

At the weekend good coffee and a cake in the city is must, reading a good book or  newspapers to check what is going in the world, a long walk, and in the evening good movie … preferably at home.
I back to the moment when I decided on my first photo session, which resulted in this photo. Artur is a great photographer. He managed to make me laugh.

The reason for smiling was something insignificant. I realized then that I should try to smile more often and appreciate every moment. Look to the future, do not consider the past, live.

Live & You !

Dobrze mieć marzenia

Ktoś ostatnio mi powiedział, że mam wizualizować marzenia.
Z owej wizualizacji powstała okładka książki.
Książka ma poruszać kwestie związane ze współczesnym modelem bycia singlem jak i wszystko co się tym wiąże: jak lepiej zorganizować sobie życie tj: planowanie, kulinaria, czas wolny, rekomendowane kierunki podróży, oraz oczywiście Moda.

Będzie w niej dużo dobrej energii, motywacyjnych cytatów, zachęt do zmiany trybu życia na lepsze.

Poradnik będzie nie tylko dobrą lekturą dla singli sensu stricto, ale z pewnością znajdą tam coś ciekawego dla siebie osoby chwilo pozostających w tym stanie: studenci, czy osoby na tzw. rozdrożach.

Okładka z założenia miała być prosta i oczywiście w kolorze czarnym, bo to mój ulubiony kolor, ale też dlatego, ponieważ w czerni każdy singel bez względu na wygląd i wiek wygląda super.

Czas zabrać się do pisania, oraz fotografowania, bo fotografie to moja pasja, a dobre fotografie mają stanowić integralną część książki.

It is good to have dreams
Someone quite recently told me that I need to visualize my dreams.
The cover of the book was created as result of this visualization.
The book is to address issues related to the modern model of being single and everything related to it: how to organize your life better: planning, cooking, free time, recommended travel directions and obviously Fashion.

There will be a lot of good energy, motivational quotes, incentives to change your lifestyle for the better.

The guide will not only be a good reading for singles sensu stricto, but certainly there will be something interesting for them who stay in this state for a while: students or people on the so-called Crossroads.

The cover was supposed to be simple and of course in black, because it’s my favorite color, but also because in black every single, regardless of the look and age looks great.
It’s time to start writing and photographing, because photography is my passion, and good photographs are to be an integral part of the book.